Utvärdering vid avslutat uppdrag

Vi på 7minds vill hela tiden utvecklas och förbättras därför ber vi dig, som uppdragsgivare, att fylla i denna enkät i anslutning till avslutat uppdrag eller projekt. Det är viktigt för oss att få feedback, från dig som vår kund, hur det har gått i uppdraget eller projektet för att fortsatt kunna utvecklas som företag.
Vi uppskattar att du tar dig tid att fylla i utvärderingen för uppdrag eller projekt som har eller är på väg att avslutas.

Tack för din medverkan!