Hur vi planerar en utbildning

Vi rekommenderar enbart anpassade utbildningar för våra kunder, detta eftersom vi tror att varje enskild deltagare lär sig absolut mest av det. Vi vill att våra deltagare ska lära för lära sig och inte för att få en bock i protokollet om att de vara med på en utbildning. Vi lägger därför stor energi vid planeringen av utbildningen för att kunna leverera det som vi tycker är kvalitet.

Hur omfattande en utbildning blir beror på många olika faktorer. Vårt mål är alltid att alla deltagare ska gå från kursen med nyvunnen kunskap, fulla av inspiration och hantera den nya lösningen på bästa sätt. Därför ställer vi alltid ett antal kontrollfrågor inför planeringen av en anpassad utbildning.

  • Hur många personer ska utbildas?
  • Vilka kunskaper har de personer som ska utbildas innan kursen?
  • Vad ska de kunna göra när de har gått kursen?
  • Är gruppen homogen eller varierar kunskaperna och behoven mellan olika individer?
  • Vilket stöd kommer de att få efter kursen i form av support och dokumentation?
  • Vilka produkter och vilken lösning förväntas ingå i utbildningen?
  • Vilka praktiska förutsättningar finns när det gäller plats, tid och lokaler.

När vi har fått svar på ovanstående frågor tittar vi gärna på den lösning som det ska utbildas i för att skapas oss en egen bild av hur mycket som behöver tas upp på utbildningen.Vi har mer än 15 års erfarenhet av IT-baserad utbildningen och utbildning inom webb och med det i bagaget vet vi hur mycket en normal person orkar att ta i på en viss tid.

När vi har all denna fakta har vi alla förutsättningar för att kunna lämna ett förslag på upplägg för utbildningen. Om vi genomför utbildningen med många små grupper eller en stor, i klassrum eller på nätet beror på alla praktiska detaljer som vi behöver ta hänsyn till. Vi anpassar oss efter det som krävs. Om kursen blir en halv dag eller fyra dagar beror helt enkelt på vad man kan sedan tidigare och vad men behöver kunna efter kursen. Vi utbildar för att varje person ska lära, därför kan vi inte sätta några färdiga ramar av vad en kurs ska innehålla och inte, innan vi vet förutsättningarna. Ett ganska logiskt resonemang, eller hur?