Boverket 2014 – Redaktörsutbildning EPiServer 7 Grund

Datum: 2014-04-22

Kursledare: Camilla Sandell

Antal svar: 27

Kommentarer

Innehållet

– För mig personligen tyckte jag det gick något långsamt. (Ingen tidigare erfarenhet av EPiServer) För stor spridning på kunskapsnivå i gruppen. Några tvära kast mellan grund och överkurs och var ”bortkopplad” efter halva tiden. Men den varierande kunskapsnivån är ju eg beställarens problem. Bra ledare

– Knepigt med internet

– Trevlig kursledare – Ibland kanske något för snabbt men detta var då jag själv hade hängt upp mig på något som jag inte fattade och då var Camilla längre iväg än jag….. Tanken var att det var grundutbildning, så då måste den passa andra. Några personer (inte jag) hade arbetat mycket i tidigare version. Ska man dela upp utbildningen så skulle kanske deltagaren i anmälan specat om de har inga, lite eller ganska mycket kunskaper i Episerver. Men för mig funkade det att köra allt i ett.

– Eftersom jag inte hade några förkunskaper i Episerver var det svårare att hänga med.

Kurslokalen

– svajig wifikoppling, bullrig lokal (men om vi stängt fönstren hade vi fått sämre luft). Lite för trångt.

– Allt var bra och helt ok.

Kursledaren

– Bra att Camilla med jämna mellanrum gör ”snabbrepriser” på vad vi har gjort.

– Camilla är mycket tydlig och pedagogisk. Vi var en grupp med mycket skilda förkunskaper men det hanterade Camilla mycket bra. Jag är jättenöjd. – Fantastisk!

– Hon var inte överkvalificerad. Det är ofta svårare och mindre intressant om läraren kan allt så att fingrarna bara flyger fram och man inte hänger med. Bättre att även läraren ibland klickar och så funkar det inte.

Vad var det bästa med kursen?

– Det var koncentrerat och innehållet var relevant. Enkelt att ta till sig vad som sades.

– Bra med kurser på hemmaplan.

– Bra grundläggande introduktion

– Den pedagogiska ledaren!

– Att ha med dator och testa

– Att jag fick en inblick i EPiServer.

Vad kan förbättras i kursen?

– Egentligen inte innehållet som sådant, möjligen att vi som inte hade några förkunskaper skulle haft en introduktion först eller haft ett speciellt kurstillfälle.

– Lite för många deltagare – för olika förkunskaper

– Lite väl mycket repetitioner och avbrott för frågor.

– Inget, utan bara att få fördjupningskurs om det skulle behövas för vissa deltagare beroende på vilken roll man får.