Så håller vi kurser

Vi möter våra deltagare i deras vardag och fokuserar på det praktiska och konkreta. Våra kursledare har arbetat i många webbprojekt och vet hur det ser ut i verkligheten. De ger tips och råd om viktiga detaljer, vanliga fallgropar och var man kan kompromissa. Målet är att deltagarna ska gå från kursen och veta vad de ska göra på sin webbplats och hur.

För oss är det viktigt att alla deltagare har samma möjlighet att lära. Därför blandar vi teori med mycket praktik. Vi pratar, visar, diskuterar, testar och övar. Oavsett vilket sätt man lär sig bäst på ska man få använda sig av det.

På samma sätt är det viktigt för oss att se alla och respektera alla. Därför har vi mycket diskussioner där alla kan få fråga, dela med sig och säga sin åsikt. Men vi respekterar också de som inte trivs i rampljuset. Därför sker all form av redovisning på frivillig bas.